Webinars

Webinar op maandag 11 maart (20u-21.30u): 

Hoogbegaafdheid en verBinding

Verbinding vormt samen met autonomie en competentie de drie universele, psychologische basisbehoeftes van de mens (zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci). Wanneer deze behoeftes vervuld zijn, voelen mensen zich vitaal en boordevol energie. In wetenschappelijke modellen van hoogbegaafdheid wordt het vinden van - en verbinden met ontwikkelingsgelijken ('peers') genoemd als een belangrijke voorwaarde voor een evenwichtige ontwikkeling. De praktijk toont ons dat heel wat hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen uitdagingen kunnen ondervinden om die 'peers' te vinden en daardoor het gevoel van diepe verbinding missen in hun sociale relaties. 

In dit webinar lichten Els Van Schepdael (Dag-Licht) en Liesbet De Wit het thema van verbinding en hoogbegaafdheid toe gebaseerd op wetenschappelijke kaders. Hierdoor wordt inzicht gecreëerd waarom het voor hoogbegaafde personen moeilijker is om die ontwikkelingsgelijken te vinden. Er worden oplossingen aangereikt want niemand zou zich alleen mogen voelen!

Praktisch: deelname aan het webinar kost 10€. inschrijven kan via deze link. Na inschrijving ontvang je een mail met betalingsinfo en link voor deelname aan het webinar.

Webinars

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x