Visie & inspiratie

Er bestaat geen éénduidige definitie van wat hoogbegaafdheid is. Wetenschappers zijn het er wel over eens dat het een multidimensionaal, dynamisch concept is waarin een bovengemiddeld menselijk potentieel centraal staat. In dit potentieel worden componenten genoemd als hoog IQ, maar ook uitgesproken creativiteit en een groot doorzettingsvermogen. Dat is de theorie. In de praktijk zien we mensen die snel en complex denken en intens voelen. Een goede afstemming tussen het individu en zijn/haar omgeving doet dit hoogbegaafde potentieel tot bloei komen en laat de (hoog)begaafde persoon ‘floreren’. 

Floreren is een term uit de positieve psychologie en betekent letterlijk “voldoening vinden in het leven, betekenisvolle en waardevolle taken volbrengen en met anderen diep verbinden – in essentie ‘het goede leven leven”. Het gedachtegoed van de positieve psychologie is mijn inspiratiebron bij het vorm geven van mijn aanbod. Ik geloof erin dat we door onze aandacht te richten op datgene wat wél goed gaat, door verder te bouwen op onze sterktes en krachten ons beste zelf kunnen worden en zo duurzaam gelukkig worden, floreren dus. Ik geloof er ook in dat we hiervoor elkaar nodig hebben. We kunnen niet zonder elkaar en worden enkel écht onszelf in diepe verbinding met anderen. Ik geloof dat de kracht van verbindende relaties niet kan worden overschat, dat deze elk van ons optilt naar ons florerende zelf. Maar ook dat we deze verbinding pas écht kunnen maken wanneer we verbonden zijn met onszelf, met wie we diep vanbinnen zijn. Beiden hangen onlosmakelijk met elkaar samen: we hebben de verbinding met anderen nodig om de verbinding met onszelf te kunnen maken en vice versa. 


Afgelopen najaar werd ik uitgenodigd door Danielle Krekels (Kerntalenten) om mee te werken aan een podcast rond hoogbegaafdheid. Het werd een verhaal waarin én wetenschappelijke kennis, én praktijkkennis én eigen persoonlijke levenservaringen rond hoogbegaafdheid samenkomen. Het resultaat kan je hier beluisteren. 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x